Fotos de sapotimorleste com a tag 28 novembru

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 127 vez | 0 comentário

Vista 136 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 120 vez | 0 comentário

Vista 125 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 126 vez | 0 comentário

Vista 122 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 121 vez | 0 comentário

Vista 162 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 128 vez | 0 comentário

Vista 113 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 129 vez | 0 comentário

Vista 120 vez | 0 comentário