Fotos de sapotimorleste com a tag 28 novembru

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 96 vez | 0 comentário

Vista 108 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 90 vez | 0 comentário

Vista 94 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 92 vez | 0 comentário

Vista 95 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 99 vez | 0 comentário

Vista 136 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 106 vez | 0 comentário

Vista 90 vez | 0 comentário

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Expozisaun aniversariu proklamasaun independensi R

Vista 101 vez | 0 comentário

Vista 90 vez | 0 comentário