Foto husi sapotimorleste ho tag agradesimentu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Vistu 101 | 0

Vistu 108 | 0

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Vistu 97 | 0

Vistu 105 | 0

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Vistu 112 | 0

Vistu 182 | 0

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Vistu 108 | 0

Vistu 99 | 0

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Vistu 84 | 0

Vistu 96 | 0

Misa agradesimentu ba VI Governu ninia mandatu

Serimonia Sau Batar iha Baukau

Vistu 105 | 0

Vistu 202 | 0