Fotos de sapotimorleste com a tag ainaro

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 227 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 180 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 175 vez | 0 comentário

Vista 155 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 176 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 175 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 164 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 173 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Etapa datolu Betano – Ainaro

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 156 vez | 0 comentário

Vista 175 vez | 0 comentário

Etapa datolu Betano – Ainaro

Etapa datolu Betano – Ainaro

Vista 184 vez | 0 comentário

Vista 177 vez | 0 comentário