Fotos de sapotimorleste com a tag ainaro

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 205 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 150 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 150 vez | 0 comentário

Vista 131 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 148 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 158 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 145 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 147 vez | 0 comentário

Peregrinasaun ba Foho Ramelau 2015

Etapa datolu Betano – Ainaro

Peregrinasaun ba foho Nain Feto Ramelau iha loron 6-7 outubru hodi komemora tinan 75 Diocese Dili hamrik

Vista 128 vez | 0 comentário

Vista 141 vez | 0 comentário

Etapa datolu Betano – Ainaro

Etapa datolu Betano – Ainaro

Vista 137 vez | 0 comentário

Vista 133 vez | 0 comentário